Starks sērš pie lapsas un lapsa pie starka

Lapsa reiz aicināsi starku pie sevis sērstu un devusi šķīstu ēdienu uz lēznim telēķim. Bet lapsa vie visu apēdusi, starka ar savu garo knāpi nekā nedabūsi.

Tad akar starka aicināsi lapsu un devusi ēdienu garās pudelēs.Starka pati gan varēsi no pudeles visu izņemt, bet nu lapsai nekas neticis.