Skudre un sisenis

Skudre strādāsi visu vasaru, taisīsi savu māju un krāsi ziemai pārtiku. Sisenis tikai lēkāš, dziedāš un priecājies. Rudenī uznācis auksts laiks un siseņam nebīš ne mājas, kur sasildīties, ne barības ko ēst. Badā novārdzis, viņš aizgāš pie skudres palīdzību lūgties.

Skudre prasīsi: “Ko tu par vasaru darīji?” Sisenis atbildēš: “Dziedāju un lēkāju.” Skudre sacīsi: “Kad tu nestrādāji, tad tev būs jāmirst badā!”

Tā nu laiskajam siseņam bīš no aukstuma un bada jānobeidzas.