Gaiļa saruna ar vistu ziemā

Kad uzsnieg pirmais sniegs, tad vistas nāk no kūts bēdādamās: “Visu ziemu kailām kājām!

Visu ziemu kailām kājām!” Gailis dusmīgi atbild: “Kur es ņemšu pastalas? Kur es ņemšu pastalas?”

A. Jaunzeme Lizumā A. Bērzkalnes krājumā.