Circenis pieviļ peli

Pele noklausīsies, ka rijā viss klusu, tikai circenis uz krāsns-augšas dzied, pabāzusi galvu no alas un prasīsi circeņam: “Skripst, vai kūkums mājā?” Circenis atbildēš: “Ņetu (ytne)!”

Pele tad nu arī izlīdusi no alas un sākusi pa rijas kulu dencot. Kaķis, kūkums, tik vien gaidīš, kad pele izlīdīs no alas, un sagrābis to tūliņ zobos. Pele gan vēl sodīsi circeni par meliem, bet bīsi arī tūliņ pagalam.

P.Š. no sava tēva-tēva Raunā