Īstās pasakas

Cilvēku bērni pie sumpurņiem

Vecumu vecos laikos dzīvoja tādā meža apgabalā divējas tautas: sumpurņi un labie ļaudis. Sumpurņi bija mednieki un labie ļaudis zemkopji. Dzīvokļi viņiem pārāki tālu vienam no otra nost nebija. Reiz sumpurņi noķēra labo ļaužu meiteni. Šī meitene taisni gan no…

Lasīt tālāk

Ūdensmeita

Kāds vīrs ar sievu dzīvoja netālu no jūras. Viņiem nebija meizes ko ēst; tādēļ vīrs katru dienu gāja uz jūru zvejot. Bērnu arī viņiem nebija. Kādā dienā vīrs atkal aizgāja uz jūru zvejot; bet tai reizē neviena zivs neķērās un…

Lasīt tālāk

Neuzticamā māte

Kāds kungs nerāda savu meitu nevienam vīrišķim. Meita pieaugusi, bet vēl nezinājusi, ka pasaulē ir arī vīrišķi. Bet vienreiz meita – nezin kā patikusi ,- iziet klusītiņām no muižas un grib redzēt, kāds mežs izskatās. Bet pirmo reizi mežā ietikusi…

Lasīt tālāk